Om mig

Jeg heder Mette Skautrup og er bosiddende i Lystrup. Jeg er født og opvokset i Vinderup i det nord-vestjyske, men flyttede til Aarhus i 1982.

Jeg har to børn. En datter, der bor og arbejder i Aarhus samt en søn, der bor i et bofællesskab for unge udviklingshæmmede i Lystrup. Han arbejder også hos i den lokale Super-Brugsen.

Jeg har erhvervserfaring fra både private- og offentlige arbejdspladser. Jeg har arbejdet med ledelse og HR. I de seneste år har jeg arbejdet med udlændige i Aarhus. Først på Aarhus Academy for Global Education og for nuværende som virksomhedskonsulent ved Aarhus Kommune for medfølgende ægtefæller til regionens internationale ansatte. Her jeg hjælper jeg dem ind på det danske arbejdsmarked.

Hvorfor blev jeg politisk interesseret?

Mit barndomshjem var et hjem, hvor der ofte blev diskuteret politik og det gav mig en naturlig interesse for samfundsforhold. Da jeg kom i gymnasiet, blev jeg medlem af Konservative Gymnasiaster, og den politiske retning var sat.

Jeg har gennem årene været med i adskillige bestyrelser i daginstitutioner, skoler og foreninger. Og jeg var med til at etablere foreningen Forældresammenslutningen i Aarhus i 1997.

Jeg er konservativ, fordi det personlige ansvar og ansvaret for dem, som ikke kan selv, ligger dybt i mig. Jeg tror på, at vi har et ansvar både for os selv, men også for de svageste.

Min politiske karriere

Som tiden har tilladt det, er jeg blevet mere politisk aktiv. Dels i form af bestyrelsesposter og i dels som By- og Regionsrådskandidat for første gang i 2013.

Det udslagsgivende for mit kandidatur i 2013 var min søns møde med handicapområdet i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Den måde som sagen blev håndteret på i forvaltningen, gjorde mig så frustreret at jeg måtte gøre noget. Der manglede respekt, empati og bureaukratiet var ubeskriveligt. Udgangspunktet var forvaltningen – ikke borgeren. Jeg tænkte, at det burde kunne gøres anderledes.

Siden er der løbet meget vand gennem åen. Jeg var i 2017 barselsvikar for Marc Perera Christiansen, og da han valgte at udtræde af byrådet pr. 31 december 2018, overtog jeg hans plads som byrådsmedlem. Jeg blev ved valget i 2017 valgt som Det Konservative Folkepartis 1. suppleant, eftersom jeg var den konservative kandidat, der fik næst flest personlige stemmer i Aarhus Kommune.