Jeg vil, at vi som samfund viser omsorg for de mennesker, der har det sværest.

Livet er ikke lige let for alle, og de sårbare har ofte brug for ekstra støtte – fx ældre borgere, handicappede, psykisk syge eller hjemløse.

Livet er ikke lige let for alle, og de sårbare har ofte brug for ekstra støtte – fx ældre borgere, handicappede, psykisk syge eller hjemløse. Vi skal møde alle med værdighed, der hvor de er – lige meget, om det handler om behov for rengøring i hjemmet, bostøtte eller om den langsigtede hjælp til at komme ud af et misbrug eller væk fra et miljø.

Vi skal møde dem med respekt for den situation, de står i – ikke med udgangspunkt i vores egen verden eller kassetænkning.