Respekt for den sidste tid

I den sidste tid i enhver menneskes liv skal det gå ordentlig til. Vi skal have respekt for deres sidste ønsker og behov – uanset alder.

Daghospice

Den sidste tid kan være vanskelig for både den dødende og de pårørende. Den rette palliative indsats kan være afgørende for kvaliteten af livet til det sidste.  Hospice kan ikke give livet flere dage, men mere liv i dagene.

På hospice har de unikke kompetencer inden for lindring. Jeg vil derfor arbejde for, at der kommer dagpladser på hospice, hvor den rette hjælp kan gives og være det første skridt til den allersidste tid.

Børnehospice

Familier med børn skal have muligheden for at få en god afslutning på livet. Også borgerne i Midtjylland skal have mulighed for et børnehospice, hvor man kan være familie og være i trygge rammer.