Psykiatrien

Jeg ønsker der kommer fokus på forebyggelse af psykologisk mistrivsel. Derfor vil jeg arbejde for at psykiatrien kommer fysisk tættere på borgerens hverdag.

Psykiatrien er under pres som følge af øget tilgang til de psykiatriske afdelinger og manglende psykiatere. Det kræver en anden tilgang til den psykiatriske behandling. Ved at arbejde mere forebyggende og se problemerne tidligere, kan vi aflaste de psykiatriske afdelinger.

Jeg vil arbejde for et psykiatriens hus i Aarhus, hvor der skal være akutte sengepladser, og hvor der skal være mulighed for samtaler. Region og kommune skal sammen drive stedet.

Nogen gange gør livet ondt, og man ved måske ikke lige hvordan det skal tackles. Det skal være muligt, fx gennem Headspace , at kommer til en samtale eller flere. Samtalerne skal ikke nødvendigvis registerets i et offentligt system. Målet må være at tage problemet i opløbet så det ikke bliver til en opgave i det psykiatriske system.

Housing First

Misbrug og hjemløshed hører desværre ofte sammen med en psykisk sygdom. Vi skal være bedre til at håndtere psykiske sygdomme for borgere, der har et misbrug, og ikke kun fokusere på misbruget. Ved udskrivelsen fra det psykiatriske hospital skal der være bolig og opbakning til borgeren i efterforløbet. Vi skal have flere misbrugskonsulenter på psykiatriske afdelinger, og et bedre samspil mellem kommune og region, ellers kommer det aldrig til at lykkes.