Handicapområdet

Alle har ret til ordentlig hjælp, også dem som ikke selv kan opsøge den. Jeg vil have fokus på ordentlighed i forvaltningen.

Overgange

Overgangsfaser kan være utrygge for den enkelte og deres familier, det skaber utryghed for fremtiden. Der skal sættes en retning på overgangen fra barn til voksen, hvor der skal tages stilling til botilbud, beskæftigelse, uddannelse. Det er den overgang, der skaber de største udfordringer. Forudsigelighed og ro i en travl hverdag betyder meget for familier til et barn eller voksen med handicap.

Kommunens opgave er at støtte den handicappede med at leve et godt liv med de udfordringer som den enkelte har.

Jeg vil arbejde for, at der kommer bedre overgange. På byrådsmødet i maj 2017 blev det vedtaget, at der skal nedsættes et udvalg til at se på overgange. Jeg vil arbejde for, at udvalget skal arbejde med borgeren i centrum. Forvaltningen er bygget op omkring lovgivningen, med dygtige specialister, og strukturerne skal vendes, så det er borgeren, der er i centrum.

Regionale tilbud

Socialpædagogiske tilbud

Regionerne har nu eksisteret i 10 år, og jeg mener, at vi skal evaluere, hvorvidt de specielle pædagogiske tilbud er placeret rigtigt.

Jeg har en bekymring for, om vi taber den specialiserede indsats, så de svageste ikke får det tilbud, som de har behov for. Der er områder, hvor kommunen ikke kan løfte opgaverne på tilfredsstillende vis. Jeg vil arbejde for, at der kommer fokus på rette tilbud til borgeren.