Folkeskolen

Dannelse er en vigtig base her i livet. Dannelse er med til, at vi kender vores ståsted i livet, hvor vi kommer fra og ruster os til at kommer igennem de forandringer som livet giver os.

Dannelse læres i hjemmet, i skolen, foreningslivet og mange andre steder. Jeg vil arbejde for at vi får mere dannelse ind i folkeskolen, så vi give alle børn et fælles fundament der ruster dem til fremtiden. Som barn i Aarhus skal manhave et fælles fundament at stå på.

Børnekulturfestival

Jeg vil arbejde for at der kommer en børnekultur festival med fokus på kunst, kultur, litteratur, sport. Det skal være en festival der har til formål at styrke sammenholdet blandt alle byens børn, så fokus kommer på hvad der samler dem, i stedet for hvad der skiller dem ad.