Erhvervslivet

Velfærd skabes af vækst, derfor skal vi have de rette rammer for vores erhvervsliv. Vi skal sikre at der er den rette arbejdskraft til vores virksomheder.

Manglende arbejdskraft

Jeg vil arbejde for at der kommer en bedre sammenhæng mellem vores erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsatsen.  Vi skal omskole, uddanne eller opkvalificere dem som står uden for arbejdsmarkedet til de områder der ikke kan få kvalificeret arbejdskraft.

Mange står på kanten af arbejdsmarkedet, mennesker med handicap, flygtninge, fleksjobber mm. Vi skal lave en målrettet indsats for at de bliver opkvalificeret til at bidrage til den vækst vi ser i Aarhus.

Internationalisering

Den rette arbejdskraft findes ikke nødvendigvis altid i Aarhus, derfor skal vores by være klar til at modtage arbejdskraft fra andre lande. Det skal være muligt som international familie i Aarhus, at skabe et godt familieliv. Jeg vil arbejde for der bliver en international folkeskole i Aarhus, hvor børn af internationale familie kan få undervisning og danske børn kan få en mere international uddannelse.

Der skal være en øget fokus på at få medfølgende ægtefæller i arbejde.